Informatie

DOELGROEP


Het kinderdagverblijf is een voorschoolse opvang en biedt 12 opvangplaatsen aan voor kinderen tussen 0 tot 3 jaar.
Er wordt flexibele opvang aangeboden.


VISIE


Het kinderdagverblijf zorgt voor de dagelijkse opvoeding en verzorging van de kinderen waarbij de veiligheid van het kind centraal staat.

In kinderdagverblijf ‘Het Klein Stationnetje’ plaatsen we het kind en zijn behoeftes centraal en willen we zorg op maat bieden, aangepast aan het kind. We willen het eigen ritme van het kind bewaren maar toch een vaste structuur bieden. De ouders van het kind staan ook centraal in het kinderdagverblijf. De opvoeding die de ouders thuis geven aan hun kinderen willen we verder zetten en aanvullen in de opvang.

In het kinderdagverblijf willen we een aangename gezellige huiselijke omgeving creëren waarin de kinderen zich geborgen, geliefd en veilig voelen. Het welzijn en de gezondheid van het kind willen we garanderen. We vinden het belangrijk om de kinderen dagelijks een gezonde voeding aan te bieden, hierbij willen we dagelijks vers voedsel aanbieden die we zelf gaan klaarmaken. Een goed contact met een open communicatie tussen de ouders en het kinderdagverblijf (over min- en pluspunten, klachten, zwaktes, sterktes, …) waarbij we een sterke vertrouwensband willen creëren. Daarnaast gaan we ook onszelf evalueren, reflecteren en feedback vragen om het kinderdagverblijf steeds maar te verbeteren en dit in het belang van het kind en zijn ouders.

We willen dat de kindjes kansen krijgen om hun eigen talenten en kansen te ontwikkelen, dat ze hun eigen keuzes en interesses kunnen uiten en dit met zowel spel als rust. Dit willen we doen door hen te stimuleren met speelgoed en activiteiten aangepast aan de leeftijd van de kindjes. We willen ze zowel in groep als individueel stimuleren onder toezicht van een professionele begeleiding.